IPN By 975/18

IPN By 975/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 975/18
Sygnatura wytwórcy
Kw 283/89
Opis zawartości
Tytuł

Akta sprawy o wykroczenie prowadzonej przeciwko: Dariusz Krempic, imię ojca: Jan, ur. 28-10-1963 r., obwinionego o to, że w dniu 24-04-1989 r. w Golubiu-Dobrzyniu, będąc wpisanym do rejestru osób uporczywie uchylających się od pracy, nie zgłosił się na wezwanie miejscowego organu administracji państwowej w celu złożenia wyjaśnień co do powodu pozostawania bez pracy, tj. o wykroczenie z art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 26-10-1982 r. o postępowaniu wobec osób uchylających się od pracy.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania