IPN By 948/9

IPN By 948/9

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 948/9
Opis zawartości
Tytuł

"Brązowy Krzyż Zasługi" z legitymacją, nadany Franciszce Białkowskiej.

Opis

Franciszka Białkowska - zamieszkała w Bydgoszczy. Pracowała w różnych urzędach państwowych w Sępólnie Krajeńskim i Bydgoszczy. W czasie okupacji wywieziona na roboty przymusowe do Austrii.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1974
Data końcowa
1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Obiekt nietypowy

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania