IPN Sz 541/1

IPN Sz 541/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 541/1
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór dokumentów dot. Marka Lisowskiego: Zobowiązanie do współpracy Marka Lisowskiego z 11 II 1976 r., spis krewnych i znajomych Marka Lisowskiego z 11 II 1976 r., pokwitowanie z 18 V 1978 r., pokwitowanie z 30 III 1985 r., pokwitowanie z 11 IV 1985 r., notatka służbowa mł. chor. Waldemara Mazurka z 1 VII 1986 r., informacja operacyjna z 30 XII 1987 r., informacja operacyjna z 6 IV 1988 r., informacja operacyjna z 5 XI 1988 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1976
Data końcowa
1988
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1