IPN Kr 667/109

IPN Kr 667/109

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
R.
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 667/109
Sygnatura wytwórcy
R 3/45
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie rehabilitacyjnej dot. Ludwika Sznapka, ur. 20-10-1906 r., w związku z wpisaniem na niemiecką listę narodową (volkslistę).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1945
Posteriora
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
17
Miejsce przechowywania