IPN Bi 263/59

IPN Bi 263/59

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 263/59
Sygnatura wytwórcy
37/76/1
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "Ds" Prokuratury Powiatowej w Bielsku Podlaskim z 1965 roku, nr od 1/65 do 995/65

Opis

"Ds" - repertorium spraw karnych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1965
Data końcowa
1965
Posteriora
1976
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
200