IPN Bi 263/55

IPN Bi 263/55

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Bi 263/55
Sygnatura wytwórcy
31/70/1
Opis zawartości
Tytuł

Repertorium "Ds" Prokuratury Powiatowej w Bielsku Podlaskim z lat 1963-1964, nr od 476/63 do 219/64

Opis

"Ds" - repertorium spraw karnych

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1963
Data końcowa
1970
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba kart
200