IPN Rz 540/27

IPN Rz 540/27

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/27
Opis zawartości
Tytuł

„NTO”, informator wewnętrzny dla kół nauki, techniki, oświaty NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze; nr 5/17 z 21 marca 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1