IPN Rz 540/25

IPN Rz 540/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Rz 540/25
Opis zawartości
Tytuł

„Spotkania”, Niezależne Pismo Młodych Katolików, Warszawa – Lublin – Kraków, nr 15/1981.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1