IPN BU 3785/36

IPN BU 3785/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 3785/36
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja fotograficzna: Loreto - cmentarz żołnierzy polskich.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1994
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
58
Miejsce przechowywania