IPN Wr 558/36

IPN Wr 558/36

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 558/36
Opis zawartości
Tytuł

1. Wizyta w Norwegii na pokładzie ORP "Wodnik", 2. Rozmowa z Bronisławem Cwynarem

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1990
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Kaseta magnetofonowa

Liczba tomów
1