IPN Ld 483/18

IPN Ld 483/18

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 483/18
Opis zawartości
Tytuł

Materiały ulotne dotyczące działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS) z lat 1980-1989

Opis

Plakaty, obwieszczenia, ulotki. Dot. m.in.: działalności NZS na terenie Łodzi (marsze, wiece), studenckich akcji strajkowych, legalizacji NZS.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
36
Miejsce przechowywania