IPN Ki 322/25

IPN Ki 322/25

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ki 322/25
Opis zawartości
Tytuł

Materiały dotyczące Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność"

Opis

Teczka zawiera: - Odezwa NSZZ "Solidarność" KZ przy PZAE "EMA-Apator" Toruń dn. 27-03-1981 r. - List Papieża Jana Pawła II do Kardynała Wyszyńskiego Prymasa Polski - MKZ Mazowsze podaje: List St. Wądołowskiego, Poparcie członków partii - Grupa robocza KKP informuje, Warszawa dn. 28-03-1981 r. - Polacy, Funkcjonariusz MO i SB – Odezwa MKS NSZZ "Solidarność" w Szczecinie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania