IPN Ld 794/3/DVD

IPN Ld 794/3/DVD

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 794/3/DVD
Opis zawartości
Tytuł

V Pielgrzymka Ludzi Pracy na Jasną Górę w dniach 19-20 września 1987 r.

Opis

Kopie cyfrowe fotografii przedstawiających m.in.: widok ogólny zgromadzonych uczestników pod murami klasztoru, transparenty sygnowane przez różne regiony NSZZ „Solidarność” zawieszone na ogrodzeniu klasztornym.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania