IPN Sz 18/14 t. 1

IPN Sz 18/14 t. 1

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 18/14 t. 1
Former reference numbers
IPN Po 87/14 t. 1
Historical reference numbers
II K 273/83
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Graca Tadeusz, imię ojca: Marian, ur. 01-04-1956 r., Bębenista Jan Bolesław, imię ojca: Stefan, ur. 09-05-1957 r. i innym, oskarżonym o rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw wzywających do naruszenia porządku prawnego, tj. o czyn z art. 282 kodeksu karnego w zw. z art. 49 ust. 2 dekretu z 12-12-1981 r. o stanie wojennym i w zw. z art. 58 kodeksu karnego.

Dates
Starting date
1982
Closing date
1994
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1