IPN Kr 834/1

IPN Kr 834/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 834/1
Opis zawartości
Tytuł

Czasopisma drugiego obiegu wydawniczego z lat 1982-1984.

Opis

"Mała Polska", Nr 32, 34-36, 38 z 1983 r.; Nr 5 (43), 6 (44), 8 (46), 15 (53) z 1984 r.; "Solidarność Zwycięży", Nr 13, 14 z 1982 r.; "Hutnik", Nr 32 z 1982 r.; "Solidarność Nauczycielska", Nr 12, b.d.w.; "Informacja Solidarności", Nr 19-20 z 1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania