IPN Kr 334/17

IPN Kr 334/17

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 334/17
Dawna sygnatura
29/762/17
Opis zawartości
Tytuł

Materiały Aresztu w Chrzanowie z lat 1950-1952 dotyczące spraw gospodarczych, finansowych i zaopatrzeniowych.

Opis

Plany wydatków budżetowych, obliczenia potrzeb pieniężnych, zapotrzebowania kredytowe, korespondencja z WUBP Kraków.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1952
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
128
Miejsce przechowywania