IPN Kr 334/14

IPN Kr 334/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 334/14
Dawna sygnatura
29/762/14
Opis zawartości
Tytuł

Zarządzenia i okólniki Szefostwa Zaopatrzenia MBP i Kwatermistrzostwa WUBP Kraków z 1951 r.

Opis

Dotyczy opracowania planu materiałowego, planu inwestycyjno-budowlanego, planów zaopatrzenia przez wojewódzkie urzędy bezpieczeństwa, wyposażenia jednostek UBP i więziennictwa, normy przydziału mięsa, przetworów mięsnych i tłuszczy dla pracowników, wstępny wniosek inwestycyjny, zestawienia rocznych programów inwestycyjnych, tabele należności sprzętu kwaterunkowego.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1951
Data końcowa
1951
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
130
Miejsce przechowywania