IPN Kr 467/714

IPN Kr 467/714

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 467/714
Dawna sygnatura
29/753/714
Opis zawartości
Tytuł

Materiały jednostek więziennictwa woj. krakowskiego z lat 1950-1955 dot. sprawozdawczości, kontroli oraz wykonywania zarządzeń.

Opis

Raporty, wykazy, korespondencja.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1955
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
284
Miejsce przechowywania