IPN Wr 490/1

IPN Wr 490/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Wr 490/1
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie, w tym 12 zdjęć archiwalnych przedstawiających Apolinarego Spławińskiego i jego rodzinę; fotografia tablicy pamiątkowej podokręgu "Woda" rzeszowskiej AK /razem 16 fotografii/

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1914
Data końcowa
1993
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1