IPN Kr 756/2

IPN Kr 756/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 756/2
Opis zawartości
Tytuł

Zbiór fotografii wykorzystanych w publikacji: W. Musiał, 1944. Bitwa pod Mogiłą. Wspomnienia uczestnika ruchu oporu Władysława Musiała, dnia 5 X 1944 r., b.m.w., b.d.w.

Opis

Fotografie przedstawiają: 1. Dom żony Władysława Musiała; 2. i 3. Władysław Musiał; 4. Fotografia przedstawiająca grupę partyzantów (1944 r.); 5. Fotografia przedstawiająca partyzantów podczas nasłuchu radiowego; 6. Budka gajowego w którym mieściła się poczekalnia plutonu sanitarnego; 7. Fotografia portretowa Władysława Konowałowa; 8. Fotografia portretowa telegrafisty Wiktora Gryszyna (1944 r.); 9. Władysław Konowałow wraz z rodziną (1976 r.); 10. i 11. Fotografie przedstawiające msze św. odprawiane co roku w rocznicę bitwy pod Mogiłą (2002 r.).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
2002
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania