IPN Kr 756/1

IPN Kr 756/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 756/1
Opis zawartości
Tytuł

W. Musiał, 1944. Bitwa pod Mogiłą. Wspomnienia uczestnika ruchu oporu Władysława Musiała, dnia 5 X 1944 r., b.m.w., b.d.w.

Daty wytworzenia dokumentów
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania