IPN Gd 959/12

IPN Gd 959/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 959/12
Opis zawartości
Tytuł

BIT. Biuletyn Informacyjny Topolówka. Pismo młodzieży III LO w Gdańsku, nr 7 (15) z dnia 24-03-1984 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1984
Data końcowa
1984
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania