IPN Lu 243/1/3

IPN Lu 243/1/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 243/1/3
Opis zawartości
Tytuł

Okólnik Nr 51 Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 1960 r. w sprawie kontroli stanu zabezpieczenia tajemnicy państwowej i służbowej (kopia).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1960
Data końcowa
1960
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
2
Miejsce przechowywania