IPN Sz 456/13

IPN Sz 456/13

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 456/13
Dawna sygnatura
IPN GK 405/13, PSOGW/TRZC 13, Arch. 71/5/60
Sygnatura wytwórcy
II Ds. 208/48, II Kz.s. 34/48
Opis zawartości
Tytuł

Akta prokuratora w sprawie przeciwko: Helena Skorobogata, zd. Cozel, imię ojca: Fryderyk, ur. 25-12-1904 r., podejrzanej o to, że w czasie okupacji niemieckiej w m. Dubrowa (pow. Mołodeczno), idąc na rękę władzom niemieckim, działała na szkodę osób poszukiwanych i prześladowanych wskazując miejsce ich ukrycia, tj. o czyny z art. 1 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1948
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
38