IPN Ld 633/16

IPN Ld 633/16

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 633/16
Opis zawartości
Tytuł

Fotografie przedstawiające uroczystość poświęcenia sztandaru NSZZ "Solidarność" przy Krajowym Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej (KPKS) w Zduńskiej Woli w dniu 13-08-1989 r.

Opis

20 szt. Zał.: zaproszenie na uroczystość poświecenia sztandaru NSZZ "Solidarność" przy KPKS w Zduńskiej Woli, fotografia z dnia 31-08-1990 r. przedstawiająca prawdopodobnie działaczy NSZZ "Solidarność" w Zduńskiej Woli.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1989
Data końcowa
1990
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa, Fotografia

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania