IPN By 863/12

IPN By 863/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 863/12
Sygnatura wytwórcy
38/1128
Opis zawartości
Tytuł

Akta osobowe osadzonego dot. Stanisław Okoński, imię ojca: Eugeniusz, ur. 07-12-1961 r., uznanego za winnego orzeczeniem kolegium do spraw wykroczeń i ukaranego na podstawie art. 50 kw i art. 21 dekretu o postępowaniach szczególnych w sprawach o przestępstwa i wykroczenia w czasie obowiązywania stanu wojennego za to, że dniu 31-08-1982 r. we Włocławku brał udział w demonstracji antyrządowej.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1982
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania