IPN By 948/1

IPN By 948/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 948/1
Opis zawartości
Tytuł

Książeczka wojskowa i książeczka wypłaty żołdu żołnierza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie Alojzego Białkowskiego.

Opis

Alojzy Białkowski z zawodu rzeźnik, prowadził prywatną działalność gospodarczą. W okresie okupacji przymusowo wcielony do Wehrmachtu, następnie przedostał się do Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1946
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Książeczka wojskowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania