IPN Ld 707/14

IPN Ld 707/14

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 707/14
Opis zawartości
Tytuł

Srebrny medal "Za zasługi dla obronności kraju" wraz z legitymacją

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1978
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Legitymacja, Obiekt niearchiwalny

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania