IPN Ld 707/11

IPN Ld 707/11

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 707/11
Opis zawartości
Tytuł

"Medal Zwycięstwa i Wolności 1945 r." wraz z legitymacją

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
1973
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Legitymacja, Obiekt niearchiwalny

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania