IPN Ld 707/10

IPN Ld 707/10

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 707/10
Opis zawartości
Tytuł

Srebrny medal "Zasłużonym na Polu Chwały 1944" wraz z legitymacją

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1968
Data końcowa
1968
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Legitymacja, Obiekt niearchiwalny

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania