IPN Kr 774/6

IPN Kr 774/6

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 774/6
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Pracowników Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie z lat 1973-1974 (informacje i sprawozdania z działalności egzekutywy, protokoły z zebrań, spisy członków i in.).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1973
Data końcowa
1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania