IPN Kr 774/2

IPN Kr 774/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 774/2
Opis zawartości
Tytuł

Dokumentacja sprawozdawcza z działalności Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Pracowników Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie z lat 1968-1972.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1968
Data końcowa
1972
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania