IPN Kr 774/1

IPN Kr 774/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 774/1
Opis zawartości
Tytuł

Opinie oraz wnioski personalne Podstawowej Organizacji Partyjnej (POP) Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (PZPR) Pracowników Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej w Krakowie z lat 1969-1974.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1969
Data końcowa
1974
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania