IPN BU 4103/3 t. 1

IPN BU 4103/3 t. 1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 4103/3 t. 1
Opis zawartości
Tytuł

Irena z Woszczyninów Walkowska. Mój pamiętnik. T. 2 (07-03-1940 r. – 29-11-1940 r.); T. 3 (03-12-1940 r. – 18-10-1942 r.).

Opis

Dołączono notatkę służbową o wyłączeniu materiału o charakterze nieaktowym, dodano opisaną kopertę oraz kartę wglądową.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
257
Miejsce przechowywania