IPN Sz 450/74

IPN Sz 450/74

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 450/74
Dawna sygnatura
IPN GK 254/74, SOKsz 74, 885 Pr.
Sygnatura wytwórcy
V Ds. 219/47, V K. 108/47
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Kunde/Künde Paul, imię ojca: Wilhelm, ur. 20-11-1888 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1944 r. do zajęcia terenów Pomorza przez wojska radzieckie i polskie w m. Grzmiąca (pow. Szczecinek), brał udział w powołanej przez władze państwa niemieckiego organizacji przestępczej NSDAP zajmując w niej stanowisko kierownicze zastępcy kierownika partii i kierownika partii w ww. miejscowości, tj. o czyny z art. 4 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu ustalonym w Dz.U.R.P. Nr 69/46 poz. 377

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1947
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
56