IPN Sz 450/68

IPN Sz 450/68

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Sz 450/68
Former reference numbers
IPN GK 254/68, SOKsz 68, 879 Pr.
Historical reference numbers
V Ds. 231/47, V K. 97/47
File description
Title

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Klugmann/Klugman Franz, imię ojca: Herman, ur. 15-09-1893 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1939 r. do zajęcia terenów Pomorza przez wojska radzieckie i polskie w m. Kołobrzeg, brał udział w organizacji przestępczej SS powołanej przez władze państwa niemieckiego, tj. o czyny z art. 4 Dekretu z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu ustalonym w Dz.U.R.P. Nr 69/46 poz. 377

Dates
Starting date
1945
Closing date
1947
Material description
The media type

Dokumentacja aktowa

Number of volumes
1
Number of pages
43