IPN Sz 450/69

IPN Sz 450/69

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Sz 450/69
Dawna sygnatura
IPN GK 254/69, SOKsz 69, 880 Pr.
Sygnatura wytwórcy
V K. 432/46, Kspec. 698/46, V K. 99/47
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej prowadzonej przeciwko: Schulz/Schultz/Szulz August, imię ojca: Karl/Karol, ur. 18-09-1890 r., oskarżonemu o to, że w okresie od 1940 r. do 1945 r. w m. Lippersdorf (pow. Ławiczka), idąc na rękę okupacyjnej władzy niemieckiej, jako strażnik nad jeńcami wojennymi zatrudnionymi w majątku ziemskim w ww. miejscowości i funkcjonariusz policji pomocniczej (hilfspolizei), bił i znieważał jeńców oraz cywilnych robotników polskich za niewykonanie nałożonej na nich pracy oraz robotników cywilnych za pomoc jeńcom wojennym, tj. o czyny z art. 1 § 2 Dekretu PKWN z dnia 31.08.1944 r. w brzmieniu Dekretu z dnia 16.02.1945 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1946
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
103