IPN Kr 147/41

IPN Kr 147/41

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 147/41
Opis zawartości
Tytuł

Materiały do opracowania nr 40 "Okruchów wspomnień z lat walki i martyrologii AK", kwartalnika ŚZŻAK Okręg Małopolski.

Opis

W materiałach znajdują się: 1) maszynopis wspomnień W. Hryniewieckiego dot. oddziału partyzanckiego "Wiklina" z terenu Zamojszczyzny; 2) maszynopis wspomnień Z. Świercz-Brunarskiej dot. służby w "Pomocy Żołnierzowi", akcji strukturalnej AK; 3) maszynopis wspomnień A. Iglewskiego z lat 1939-1945 - cz. 8; 4) maszynopis wspomnień M. Topora dot. lat 1950-1956; 5) oryginał wspomnień K. Dunikowskiego; 6) pismo T. Bujaka zawierające wspomnienia z okresu okupacji w Krakowie

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
2001
Data końcowa
2001
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania