IPN By 518/409

IPN By 518/409

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 518/409
Dawna sygnatura
134/64/7
Sygnatura wytwórcy
8
Opis zawartości
Tytuł

Wykazy statystyczne oraz sprawozdania z działalności Wojskowego Sądu Garnizonowego w Wałczu za okres od grudnia 1949 r. do listopada 1950 r.

Opis

Sprawozdania opisowe zawierają między innymi analizę przestępczości oficerów i podoficerów oraz krótkie opisy najciekawszych spraw. Wykazy statystyczne przedstawiają tabelarycznie rodzaje popełnianych przez wojsko przestępstw, z podziałem na żołnierzy WP, WOP, KBW i funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa oraz wymiar zasądzonej kary.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1950
Data końcowa
1950
Posteriora
1951
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania