IPN By 927/2

IPN By 927/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN By 927/2
Dawna sygnatura
809/2
Opis zawartości
Tytuł

Korespondencja Sądu Grodzkiego w Chełmnie z Sądem Okręgowym w Toruniu oraz akta normatywne dot. rehabilitacji osób, które podczas wojny posiadały niemiecką grupę listy narodowej.

Opis

Dekret z dnia 28-02-1945 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14-04-1945 r. w sprawie warunków i sposobu rehabilitacji osób wpisanych do II grupy niemieckiej listy narodowej lub zaliczonej do jednej z grup uprzywilejowanych przez okupanta oraz osób z nimi zrównanych. Okólnik dot. organizacji oddziału rehabilitacyjnego dla II grupy narodowościowej (Volksdeutschów) w Sądach Grodzkich okręgu toruńskiego. Odpisy pism Ministerstwa Sprawiedliwości dot. stosowania dekretu z dnia 04-11-1944 r., dekretu z dnia 28-02-1945 r. i ustawy z dnia 06-05-1945 r. Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 12-06-1945 r. w sprawie ustalania obszarów Województwa Pomorskiego, na których nie był powszechnie stosowany przymus przy wpisywaniu na niemiecką listę narodową. Okólnik w sprawie przesyłania do MS odpisów aktów oskarżeń, wyroków i zawiadomień w sprawach dotyczących łapownictwa i rozkradania mienia państwowego (szabrownictwa). Okólnik w sprawie wykładni art. 100 kk. Okólnik dot. wyłączenia ze społeczeństwa polskiego wrogich elementów-udowadnianie przez strony faktu należenia przed 01-09-1939 r. do innej narodowości niż polska. Okólnik w sprawie rejestracji osób wyłączonych ze społeczeństwa polskiego. Okólnik w sprawie zwrotu majątków przydzielonych przez PUR repatriantom i osiedleńcom. Wykaz spraw rehabilitacyjnych z 1946 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1945
Data końcowa
1948
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania