IPN Ld 775/5

IPN Ld 775/5

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 775/5
Opis zawartości
Tytuł

Prasa bezdebitowa różnych struktur opozycyjnych z terenu Polski z lat 1978-1979 oraz 1982-1987

Opis

Zawiera pisma (głównie łódzkich struktur opozycyjnych): "Akcja Konspiracyjna” (nr 18/27 z 1982 r.); "Głos”. Niezależny Miesięcznik Społeczno-Polityczny (dodatek nadzwyczajny z 17-10-1978 r.); "Jesteśmy” (nr 7 z 14-06-1982 r.); "Kurs”. Niezależny Miesięcznik Literacki (nr 26 z 1987 r.); "Nasz Głos” (Powielaczowy dodatek polityczny nr 1 z maja 1982 r.); "Rzeczpospolita”. Pismo Komitetu Porozumienia na rzecz Samostanowienia Narodu (nr 1 z 14 lutego 1979 r.); "Solidarność”. Pismo Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ "Solidarność” Ziemi Łódzkiej (nr 26 z 10 kwietnia 1984 r., nr 27 z 1 maja 1984 r.); "Solidarność Walcząca”. Biuletyn Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego "Solidarność” Ziemia Łódzka (nr 10 z 02-03-1982 r., nr 34 z 1982 r.).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1978
Data końcowa
1987
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania