IPN BU 1467/122

IPN BU 1467/122

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 1467/122
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia dotyczące wojennych losów rodziny Siwińskich z lat 1944-1945 oraz uratowanego przez Józefę Siwińską radzieckiego lotnika Siergieja Gladanowa wraz z listami i fotografiami z lat sześćdziesiątych XX w.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1944
Data końcowa
1967
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
73
Miejsce przechowywania