IPN BU 517/12

IPN BU 517/12

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Podseria
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN BU 517/12
Sygnatura wytwórcy
II K. 402/83
Opis zawartości
Tytuł

Akta w sprawie karnej dot. Józef Bąk, imię ojca: Stanisław, ur. 22-05-1954 r.; dot. Krzysztof Konarzewski, imię ojca: Stanisław, ur. 09-03-1957 r.; dot. Witold Zalewski, imię ojca: Zygmunt, ur. 09-08-1949 r.; dot. Maria Zasowska, imię ojca: Bolesław, ur. 23-02-1946 r. i dot. Jan Kaźmierczak, imię ojca: Jan, ur. 21-06-1951 r. podejrzani o przestępstwo z artykułu 48 ustęp 2 i 3 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12-12-1981 r. i nadto Krzysztof Konarzewski z artykułu 18 paragraf 2 kk w związku z artykułem 48 ustęp 3 Dekretu o stanie wojennym z dnia 12-12-1981 r. - sporządzenie i rozpowszechnienie znacznej ilości pism, zawierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w Płocku w kwietniu 1982 r. oraz dostarczenie przez Krzysztofa Konarzewskiego maszyny do pisania Bogdanowi Możdżeńskiemu wiedząc o tym, że będzie użyta do sporządzania ulotek zwierających fałszywe wiadomości mogące wywołać niepokój publiczny lub rozruchy w Płocku w lipcu 1982 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1982
Data końcowa
1989
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba kart
456
Miejsce przechowywania