IPN Kr 890/1

IPN Kr 890/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Kr 890/1
Opis zawartości
Tytuł

Dwie karty polowe legionów (Feldpostkarte) z 1915 i 1917 r. nadane przez Albertynę W. do Szczęsnego W.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1915
Data końcowa
1917
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania