IPN Gd 1250/1

IPN Gd 1250/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Gd 1250/1
Opis zawartości
Tytuł

Plan miasta Wilna w skali 1:15000 wydany przez administrację miejską w 1942 r. w języku litewskim i niemieckim

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1942
Data końcowa
1942
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania