IPN Ld 472/3

IPN Ld 472/3

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Zespół/Zbiór
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Ld 472/3
Opis zawartości
Tytuł

Fotografia przedstawiająca występ muzyka Aleksandra Grotowskiego w trakcie strajku studenckiego na Uniwersytecie Łódzkim w 1981 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Fotografia pozytyw

Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania