IPN Lu 676/22

IPN Lu 676/22

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 676/22
Opis zawartości
Tytuł

Czasopismo "Solidarność Narodu" oraz proklamacja Kongresu Solidarność Narodu.

Opis

Teczka zawiera: nr 4 (1983) - 5 (1983).

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1983
Data końcowa
1983
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Miejsce przechowywania