IPN Lu 676/16

IPN Lu 676/16

Add an item description to a Query in order to generate a report and find out how to apply for access to documents.

Document creator
Record identification
IPN reference number
IPN Lu 676/16
File description
Title

Biuletyny sygnowane przez NSZZ "S" środowisk naukowych oraz szkół wyższych w Lublinie, Krakowie i Warszawie.

Abstract

Teczka zawiera: 1. „Solidarność Uniwersytecka. Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, nr 36 (1981), 38 (1981); 2. "Biuletyn Informacyjny NSZZ «Solidarność» Akademii Rolniczej w Lublinie" nr 4 (1981); 3. "Universitas. NSZZ "S" UJ, nr 6 (1981); 4. "Kontrapunkt" - pismo NSZZ "S" szkół wyższych w Lublinie nr 4 (1982); 5. "Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki" nr 15 (1985) - 18 (1985); 6. "Dzień" - pismo Akademickiej Komisji Porozumiewawczej NSZZ 'S" Kraków, nr 2 (1985) - 3 (1985); 7. "Miś. Międzyuczelniany informator środowiskowy", nr 21 (1987).

Dates
Starting date
1981
Closing date
1987
Material description
The media type

Prasa, Biuletyn

Number of volumes
1