IPN Lu 653/1

IPN Lu 653/1

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 653/1
Opis zawartości
Tytuł

Wspomnienia Heleny Misztal wraz z kopiami dokumentów z okresu okupacji dot. jej ojca Franciszka Podstawki - więźnia obozu Stalag II B.

Opis

Teczka zawiera m.in. zdjęcie Franciszka Podstawki w mundurze, kopie listów pisanych w 1940 r. oraz kopię pozwolenia na pracę (Arbeitskarte) z 1940 r.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1940
Data końcowa
2018
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna

Dokumentacja aktowa

Liczba tomów
1
Liczba stron
16
Miejsce przechowywania