IPN Lu 486/2

IPN Lu 486/2

Dodaj opis jednostki archiwalnej do kwerendy aby wygenerować raport oraz dowiedzieć się jak złożyć wniosek o udostępnienie dokumentów

Aktotwórca
Informacje identyfikujące
Sygnatura IPN
IPN Lu 486/2
Opis zawartości
Tytuł

„Czechosłowacja 1968”, Lublin 1981 – zbiór dokumentów wydanych w Polsce i Czechosłowacji dotyczących wydarzeń tzw. „Praskiej wiosny”.

Daty wytworzenia dokumentów
Data początkowa
1981
Data końcowa
1981
Opis zewnętrzny
Forma fizyczna
Liczba tomów
1
Liczba stron
21
Miejsce przechowywania